Monday, January 18, 2010

Reka Cipta - Proses

Proses 1 – Pengenalpastian Masalah
      Lazimnya masalah wujud daripada sesuatu ketidakselesaan.  Contohnya ketiadaan atau ketidakselesaan sesuatu produk.
o   Kenalpasti dengan tepat masalah yang dihadapi.  Fikirkan;
-  Apakah masalah sebenar yang dihadapi,
-  Mengapa masalah itu berlaku dan
-  Apakah tindakan yang perlu dilakukan.   
o   Kumpul maklumat dan data tentang produk yang hendak dicipta dengan mengkaji produk-produk sedia ada yang sama fungsi. Maklumat boleh merangkumi aspek reka bentuk, kefungsian, harga, saiz, warna, bahan dan penerimaan pengguna.
o   Analisis maklumat  yang dikumpul dan buat rumusan  serta tindakan penyelesaian masalah yang perlu 
    dilakukan.
o   Lakukan aktiviti penjanaan idea bagi mencetuskan idea alternative.  Aktiviti penjanaan idea boleh dilakukan dengan pelbagai cara seperti  melalui sumbang saran, perbincangan, peta minda atau lakaran bebas. Rekodkan apa jua idea yang diperolehi sama ada berbentuk pernyataan atau lakaran.

Proses 2 – Pemilihan Idea
      Pilih satu idea terbaik daripada senarai dalam aktiviti pencetusan idea alternatif. Pemilihan idea hendaklan berdasarkan faktor berikut;
o   Reka bentuk
o   keupayaan kendiri,
o   kepentingan produk
o   kaedah pembuatan,
o   mesra alam,
o   bahan dan komponen digunakan


Proses 3 – Perekaan Projek

 i.         Buat berbagai lakaran reka bentuk idea dipilih dalam 3D
ii.       Labelkan lakaran dengan bahan digunakan dan fungsi bahagian tertentu

Proses 4 – Pemilihan Reka Bentuk
 i.       Teliti semua lakaran reka bentuk projek dan pilih satu idea reka bentuk terbaik.
ii.       Pemilihan perlu dibuat berdasarkan faktor-faktor reka bentuk yang telah dipelajari;
iii.     Buat lukisan kerja projek yang lengkap  dalam lukisan isometrik dan unjuran ortografik lengkap dimensi.
iv.     Lukisan kerja lengkap penting untuk menilai reka bentuk projek dan sebagai panduan untuk membina
      projek

Proses 5 – Perancangan Pembinaan Projek

Beberapa perkara perlu difikirkan dalam proses ini:
i.           Memilih dan menilai kesesuaian bahan yang akan digunakan.
ii.         Menentukan kaedah pembuatan
iii.       Menentukan bahan dan kaedah kemasan.
iv.       Memilih alat yang perlu guna
v.         Membuat jadual kerja
vi.       Menggira anggaran kos projek

Proses  6 – Pembinaan, Pengujian dan Pengubahsuaian.

i.    Pembinaan projek melibatkan kerja-kerja
       -     mengukur, menanda, memotong
       -     membina dan mencantum
       -     melakukan kemasan

 ii.  Gunakan alatan yang betul agar hasil kerja kemas.
iii.  Kaedah penyambungan
-          Penyambungan semenara – skru.
-          Penyambungan kekal – paku, glu, ribet
-          Penyambungan bergerak – ensel
iv.  Bahan kemasan dan pelarut
-          cat minyak dan cat alas – turpentine
-          syelek -  spirit metil
-          tona kayu – thinner, turpentine
-          lekar - thinner
v.    Kaedah kemasan dan alatan
-          semburan – mesin pemampat udara / spray tin
-          sapuan – berus syelek, berus cat
-          celupan – hot spray gun
-          perekat
vi.  Menilai dan menguji untuk memastikan projek   kemas dan berfungsi seperti dikehendaki
vii. Pengubahsuaian – dilakukan jika projek tidak menepati faktor, keriteria dan untuk menambah nilai produk.
                                               
Proses  7 – Pendokumentasian
Elemen yang perlu ada dalam sesebuah dokumentsi;
i.  Pernyataan masalah
ii.  Lakaran-lakaran projek bebas
iii. Lakaran projek dipilih
iv. Senarai bahan, alat dan mesin digunakan
v.  Jadual kerja
vi.  Data pengujian, penilaian dan pengubahsuaian
vii. Pengiraan kos projek
viii.  Gambar foto projek yang telah siap

No comments:

Post a Comment